Kursavgifter

Medlem i SFAI: 8 500 kr (exklusive moms). Kom ihåg att uppge att du är medlem i SFAI när du anmäler dig.

Ej medlem i SFAI: 9 500 kr (exklusive moms)

Logi ingår inte i kursavgiften utan bokas av varje kursdeltagare. Ett begränsat antal rum finns på Ersta Konferens och Hotell.

Kursen arrangeras utan kommersiell sponsring.

Med reservation för eventuella ändringar.

Annons