Kontakta oss

Välkommen att kontakta oss på:

E-post: pmiutbildningskansli.karolinska@sll.se

Caroline Edeslätt, kursadministratör
Karolinska Universitetssjukhuset
Funktion Perioperativ Medicin och Intensivvård – PMI
Mobil +46 725808712
caroline.edeslatt@sll.se