Kursen ”Hur det verkligen fungerar”

Nästa kurstillfälle är 8-10 maj 2023!

”Hur det verkligen fungerar” är en kurs i farmakologi som är speciellt anpassad för anestesiologer; både ST-läkare och erfarna specialister.

Kursen ges av arrangörer från Karolinska Institutet, Karolinska Universitetssjukhuset och Svensk Förening för Anestesi och Intensivvård (SFAI), och riktar sig till dig som är nyfiken på vad man idag vet om ”hur det verkligen fungerar”. Ambitionen är att ge dig som läser kursen en djupinsikt utan att det krävs omfattande förkunskaper, och utan att det blir så torrt och tråkigt som klassisk farmakologi ibland framställs.

Exempel på frågor vi besvarar under kursen:

  • Hur fungerar egentligen receptorer, jonkanaler, second messengers, inward rectifying potassium channels?
  • Behöver jag kunna så mycket cellbiologi för att få mitt induktionsmedel att bita?
  • Vad säger det oss att fentanyl har en terminal halveringstid på åtskilliga timmar?
  • Vilka är de nyare farmakokinetiska begreppen som beskriver egenskaperna hos läkemedel i anestesiologisk verksamhet?  Är de rent av enklare än de traditionella?

Läs mer om anmälan och kursavgifter.